Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ЗА АВТОХТОННИ ПОРОДИ КОЗИ В БЪЛГАРИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА АВТОХТОННИ ПОРОДИ КОЗИ В БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175836633

Адрес
Перник, кв. "Твърди ливади" бл. 51 вх. Б ет. 15 ап. 90

Контакти
aagbbg@gmail.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch