Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

ЕВРОПЕЙСКА МУЛТИКУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕВРОПЕЙСКА МУЛТИКУЛТУРНА АСОЦИАЦИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175842209

Адрес
Сливен, ул."Т.Асенов" бл. 2 ап. 6

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch