Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
10

НПО Профил

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ИСПЕРИХ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ИСПЕРИХ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175852880

Адрес
Исперих, ул. "Родопи" 1

Контакти
08431 46-51

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch