Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
01

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СПОРТНИ КОНЕ - ВАРНА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СПОРТНИ КОНЕ - ВАРНА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175855772

Адрес
Варна, ж.к. Чайка бл. 59 вх. В ет. 4 ап. 50

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch