Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
03

НПО Профил

КЛУБ НА УЧИТЕЛЯ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН-2010

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
КЛУБ НА УЧИТЕЛЯ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН-2010

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175856778

Адрес
Роман, ул. "Хр. Ботев" 13

Контакти
09123/ 22 07

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch