Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ ЗА ЛИБЕРАЛНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ - ЛИРА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ЗА ЛИБЕРАЛНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ - ЛИРА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175863915

Адрес
Борима, ул."Петър Грошев" 28

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch