Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

АРГО-АКТИВНО РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АРГО-АКТИВНО РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175868039

Адрес
Варна, бул. Мария Луиза 20

Контакти
0887 211 286; argo.bulgaria@gmail.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch