Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА /МИГ-СТРАЛДЖА/

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА /МИГ-СТРАЛДЖА/

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175874281

Адрес
Стралджа, ул."Хемус" 10

Контакти
04761/64-64; 0887701234/64-04

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch