Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ МИЛОСЪРДИЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЖЕНСКО СДРУЖЕНИЕ МИЛОСЪРДИЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175885826

Адрес
Нови пазар, ул." Васил Априлов" 8

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch