Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20

НПО Профил

СПОРТЕН КЛУБ ПО СВОБОДНА БОРБА - ДОБРУДЖАНСКИ БОРЕЦ ГР. АЛФАТАР

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СПОРТЕН КЛУБ ПО СВОБОДНА БОРБА - ДОБРУДЖАНСКИ БОРЕЦ ГР. АЛФАТАР

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175886127

Адрес
Алфатар, ул. "Христо Ботев" 2

Контакти
899153843

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch