Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175893552

Адрес
Девня, бул. "Съединение" 78

Контакти
//97911; mig.devnya_aksakovo@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch