Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
08

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МИЛОСЪРДИЕ-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МИЛОСЪРДИЕ-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175901497

Адрес
Велики Преслав, ул. "Лозарска" 1Б

Контакти
0894472354

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch