Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20

НПО Профил

Институт за информални иновации

Институт за информални иновации

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ИИИ

Година на регистрация в съда
2010

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1574

Адрес
район Слатина ж.к. "Христо Смирненски" бл. 18 вх. Е ап. 144

Телефони
+ 359 888 99 09 21

Ел. поща
iii@iii-bg.org

Интернет страница
http://www.iii-bg.org

Лице за контакт
д-р Таня Желязкова-Тея

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЛНИ ИНОВАЦИИ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175965090

Адрес
София, район Слатина ж.к. "Христо Смирненски" бл. 18 вх. Е ап. 144

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch