English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
Година на регистрация в съда:
2000
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
Варна
Град/Село:
Варна
Пощенски код:
Адрес:
Телефони:
Ел. поща:

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
175972964
Адрес:
ул.П. Яворов 14
Интернет страница:
www.adc-bg.com
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch