Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175972964

Адрес
Варна, ул.П. Яворов 14

Контакти
052/ 995 407 ; adc.bulgaria@gmail.com

Интернет страница
www.adc-bg.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch