Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
01

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ "ЦВЯТКО ИЛКОВ"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ "ЦВЯТКО ИЛКОВ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175982008

Адрес
Ловеч, ул. "Търговска" 47

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch