Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

Клъстер Аерокосмически технологии, изследвания и приложения

Клъстер Аерокосмически технологии, изследвания и приложения

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
КАКТИП

Година на регистрация в съда
2010

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1138

Адрес
ул.Борис Рангелов №30

Телефони
+359887548201

Ел. поща
info@castra.org

Интернет страница
http://www.castra.org

Лице за контакт
Веселин Костадинов Василев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
КЛЪСТЕР АЕРОКОСМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176002325

Адрес
София, ул. "М 6

Контакти
info@castra.org

Интернет страница
www.castra.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch