Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21

НПО Профил

Българска асоциация за лекарствена информация

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код

Адрес

Телефони

Ел. поща

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176004372

Адрес
София, ул. Хубча 16 ап. 2

Контакти
0887476909; benicheva_tb@yahoo.com

Интернет страница
www.badibg.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch