Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
07

НПО Профил

МЕСТНА ИНИЦАТИВНА ГРУПА СЛИВНИЦА- ДРАГОМАН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЕСТНА ИНИЦАТИВНА ГРУПА СЛИВНИЦА- ДРАГОМАН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176013072

Адрес
Сливница, пл. Съединение 1

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch