Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТЕНЕЦ 2010

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КОСТЕНЕЦ 2010

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176015917

Адрес
Костенец, ул. "Боровец" 13

Контакти
0886 040495; mig_kostenetz@kostenetz.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch