Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

ВАРНЕНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ВАРНЕНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕТСКА ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176017918

Адрес
Варна, ул.Дебър 9 ет. 6 ап. 14

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch