Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
25

НПО Профил

Н.П.О. КЛУБ ЧЕЧИ НЕСОХУМС

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
Н.П.О. КЛУБ ЧЕЧИ НЕСОХУМС

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176033527

Адрес
Добрич, ул. "Спартак" 5

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch