Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17

НПО Профил

ВИА ПОНТИКА 2010

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ВИА ПОНТИКА 2010

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176038969

Адрес
Балчик, ул. "Плиска" 21

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch