Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

КЛУБ ЗА СПОРТ И ЕКОТУРИЗЪМ "СРЪНДАК"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
КЛУБ ЗА СПОРТ И ЕКОТУРИЗЪМ "СРЪНДАК"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176040621

Адрес
Габрово, ул."Ямбол" 7

Контакти
899764113

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch