Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

2 И

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
2 И

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176040703

Адрес
София, район Лозенец ул. "Цанко Церковски" 22

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch