Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
13

НПО Профил

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176043286

Адрес
Брезово, ул. "Георги Димитров" 25

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch