Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

НПО Профил

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЯБЛАНИЦА - ПРАВЕЦ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЯБЛАНИЦА - ПРАВЕЦ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176059568

Адрес
Ябланица, пл." Възраждане" 3

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch