Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
30

НПО Профил

ЗА ПИРГОВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЗА ПИРГОВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176088139

Адрес
Пиргово, ул. Ангел Кънчев 8

Контакти
082/510492

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch