Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
25

НПО Профил

НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176089522

Адрес
Две могили, ул. "Пловдив" 8 ЦДГ Св.Св.Кирил и Методий

Контакти
08141 2782; grisli@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch