Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ПО МЕСОДАЙНО ГОВЕДОВЪДСТВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ПО МЕСОДАЙНО ГОВЕДОВЪДСТВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176114915

Адрес
Пазарджик, ул. Георги Герасимов 17

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch