Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ ЗА ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ ЗА ГОЛЯМА ЖЕЛЯЗНА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176145914

Адрес
Голяма Желязна, ул. Дачо Михайлов 2

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch