Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

120 ГОДИНИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
120 ГОДИНИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176212067

Адрес
София, бул. "Цар Освободител 15" ап. (каб.) 237

Контакти
0888/701-771; spenov@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch