Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

ДАНО ЦЕНТЪР

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДАНО ЦЕНТЪР

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176232714

Адрес
Момчиловци, ул. "Бяло море" 3

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch