Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

ФОНД "ОБЩЕСТВО И ЗДРАВЕ"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ФОНД "ОБЩЕСТВО И ЗДРАВЕ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176245188

Адрес
Попово, ул. "Иван Братанов" 43

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch