Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
28

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176246799

Адрес
Земен, ул. Александър Стамболийски 12

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch