Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

ЗА ОБЗОР

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЗА ОБЗОР

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176252072

Адрес
Обзор, ул."Славянска" 16.

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch