Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

МОЯТ ГРАД

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МОЯТ ГРАД

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176256277

Адрес
Варна, ул. "Аксентий Велешки" 16

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch