Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

РАМО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
РАМО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176261356

Адрес
,

Контакти
0898534184; mco@b-trust.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch