Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ АСПЕКТИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ АСПЕКТИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176268856

Адрес
Шумен, ул. Цар Освободител 86 ет. 8 ап. 42

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch