Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
25

НПО Профил

ОБЕДИНЕН МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН КЛУБ ШАБЛА

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ОБЕДИНЕН МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН КЛУБ ШАБЛА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176287842

Адрес
Шабла, ул.Янтра 1

Контакти
ysci.shabla2012@gmail.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch