Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

КОЛЕЖАНСКИ СПОРТЕН КЛУБ "ОХРАНА И СИГУРНОСТ"

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
КОЛЕЖАНСКИ СПОРТЕН КЛУБ "ОХРАНА И СИГУРНОСТ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176291972

Адрес
Смолян, бул. България 66 ет. 3

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch