Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
10

НПО Профил

МОЖЕМ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МОЖЕМ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176297548

Адрес
Велико Търново, ул. “Мизия” 38

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch