Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
01

НПО Профил

АЕРОКЛУБ МОРСКИ КРИЛЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АЕРОКЛУБ МОРСКИ КРИЛЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176300670

Адрес
Варна, бул. Владислав Варненчик 16 А ет. 4 ап. 13

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch