Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

МЛАДЕНОВО

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЛАДЕНОВО

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176348462

Адрес
Лом, ул."Явор" 6

Контакти
0878 831027; mladenovo_lom@mail.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch