Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

МОТО КЛУБ ЧЕПЕЛАРЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МОТО КЛУБ ЧЕПЕЛАРЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176357529

Адрес
Чепеларе, ул." Димитър Кефилев" 15

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch