Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14

НПО Профил

БИЗНЕС СДРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА ДОБРИЧ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БИЗНЕС СДРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА ДОБРИЧ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176373686

Адрес
Добрич, ул. "Г.С.Раковски" 27

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch