Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

ДОБРОТА 2012

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДОБРОТА 2012

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176383246

Адрес
Средец, ул"Гоце Делчев "8

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch