Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

НПО Профил

АДВОКАТИ ЗА ПРАВНА КУЛТУРА И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АДВОКАТИ ЗА ПРАВНА КУЛТУРА И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176390689

Адрес
Благоевград, ул. Полковник Димов" 1 - партер

Контакти
00359 73 884 494; llcec.ngo@gmail.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch