Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

ЗА КЮЛЕВЧА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЗА КЮЛЕВЧА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176401573

Адрес
Кюлевча, ул."Марица" 1

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch