Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176423146

Адрес
Лясковец, ул. "Трети март" 1

Контакти
887404275

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch