Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

АЙКИБУДО КЛУБ ЗАНШИН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АЙКИБУДО КЛУБ ЗАНШИН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176424440

Адрес
Казанлък, ж.к.Изток бл. 23 вх. 3 ет. 7 ап. 187

Контакти
888441739

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch